Kontrola: Ko-I.1711.1.2.2017

Kontrola prawidłowości gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów księgowych z 2016 r. - Gimnazjum nr 22.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2017-03-16

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Gimnazjum Nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-27 16:10:24.0