Kontrola: Ko-III.1711.54.2021

Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporzadzania sprawozdań budzetowych i finansowych.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2021-12-16

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół i wystapienie pokontrolne

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:09:50.0