Kontrola: Ko-III.1711.29.2021

Kontrola prawidłowości wydatków na wynagrodzenia

Rodzaj kontroli

planowana

Data przeprowadzenia

2021-10-29

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół kontroli

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:09:50.0