Kontrola: Ko-III.1711.56.2021

Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości zatrudniania pracowników samorządowych w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Rodzaj kontroli

planowana

Data przeprowadzenia

2021-12-21

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół kontroli

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-06 16:08:07.0