Kontrola: Ko-III.1711.7.2022

Konrola ksiąg rachunkowych prowadzonych w Centralnej Bazie Danych Progman, sporządzanie sparwozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2022-04-19

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Protokół

Podsumowanie

  • zalecenia w załączniku

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 16:08:31.0