Kontrola: Ko-II.1711.1.2022

Zamówienia publiczne

Rodzaj kontroli

zamóień publicznych

Data przeprowadzenia

2022-02-09

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Biblioteka Raczyńskich

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:09:50.0