Kontrola: Ko-III.1711.22.2022

Fundusz Zdrowia Nauczycieli- przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emertyowanym nauczycielom.

Rodzaj kontroli

Planowa

Data przeprowadzenia

2022-06-23

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

  • Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr Henryka Sucharskiego

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontolne

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 16:08:31.0