Kontrola: Ko-III.1711.17.2022

Fundusz Zdrowia Nauczycieli – przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom w 2021 r.

Rodzaj kontroli

finansowa

Data przeprowadzenia

2022-07-04

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego (XXXII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Komunikacji, Szkoła Policealna nr 32, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 32, internat)

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół

Podsumowanie

  • wydano zalecenie

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 08:11:45.0