Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
GKo-IX.1711.1.2021 2021-07-08 Usługi Komunalne
Prowadzenie ksiąg cmentarnych w zakresie cmentarzy komunalnych Miłostowo i Junikowo
GKo-V.1711.3.2020 2020-12-16 Usługi Komunalne
ocena stanu utrzymania Schroniska dla zwierząt zarządzanego przez jednostkę
GKo-V.1711.1.2020 2020-03-30 Ogród Zoologiczny
Sprawdzenie stanu realizacji wydatków majątkowych uwzględnionych w budżecie na rok 2019
GKo-V.1711.7.2019 2020-01-17 Usługi Komunalne
sprawdzenie stanu utrzymania Schroniska dla zwierząt zarządzanego przez j.b. Usługi Komunalne
GKo-V.1711.8.2019 2020-01-16 Usługi Komunalne
stan utrzymania cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Usługi Komunalne
GKo-V.7032.2.2019 2019-12-16 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sposób funkcjonowania Ptasiego Azylu – ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu miasta Poznania
GKo-V.1711.6.2019 2019-10-14 Ogród Zoologiczny
Sposób wykorzystania zakupów inwestycyjnych i obiektów powstałych w ramach wydatków majątkowych z lat 2017-2018 pod kątem racjonalnego planowania inwestycji
GKo-V.1711.5.2019 2019-09-24 Usługi Komunalne
stan utrzymania Schroniska dla zwierząt zarządzanego przez j.b. Usługi Komunalne
GKo-V.1711.4.2019 2019-08-08 Ogród Zoologiczny
Sprawdzenie stanu utrzymania terenu Starego Zoo pod kątem zapewnienia właściwego wizerunku terenu zieleni w ścisłym centrum Miasta
GKo-V.7032.1.2018 2019-08-01 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WOJSKA POLSKIEGO 28 60-637 Poznań
Sposób funkcjonowania Ptasiego Azylu - ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu miasta Poznania
GKo-V.1711.1.2019 2019-07-18 Palmiarnia Poznańska
stan utrzymania Parku Wilsona pod kątem zapewnienia właściwego wizerunku zabytkowego terenu zieleni.
GKo-V.1711.3.2019 2019-07-18 Usługi Komunalne
stan utrzymania cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Usługi Komunalne
GKo-V.1711.2.2019 2019-07-18 Uslugi Komunalne
stan sanitarno-czystościowy toalet miejskich zarządzanych przez Usługi Komunalne
GKo-V.7032.1.2019 2019-06-19 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Funkcjonowanie Ptasiego Azylu - ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu miasta Poznania
GKo-V.1711.10.2018 2019-05-28 Ogród Zoologiczny
Sprawdzenie działań podejmowanych przez Jednostkę w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie dotyczącym zapewnienia tymczasowej opieki zwierzętom, co do których stwierdzono przesłanki o znęcaniu się
GKo-V.1711.9.2018 2019-03-28 Ogród Zoologiczny
Stan realizacji wydatków majątkowych uwzględnionych w budżecie na rok 2018
GKo-V.1711.14.2018 2019-01-23 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Zbadanie prawidłowości postępowania, w tym zabezpieczenia interesu Miasta Poznania, w związku z zawarciem w dniu 30 lipca 2018 r. umowy na świadczenie usług weterynaryjnych oraz wydzierżawieniem terenu Starego Zoo od strony ul. Bukowskiej na cele reklamowe
GKo-V.1711.13.2018 2018-12-18 USŁUGI KOMUNALNE
Sprawdzenie sposobu funkcjonowania Schroniska dla zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podniesionych przez Tymczasową Komisję Zakładową przy Usługach Komunalnych OZZ – Inicjatywa Pracownicza
GKo-V.1711.11.2018 2018-10-16 USŁUGI KOMUNALNE JULIUSZA SŁOWACKIEGO 43 60-521 Poznań
Sprawdzenie stanu utrzymania cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Usługi Komunalne
GKo-V.1711.1.2018 2018-10-01 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Sprawdzenie funkcjonowania Azylu dla niedźwiedzi brunatnych w kotekście umów zawartych między Miastem a Fundacją Vier Pfoten