Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
GKo-V.1711.12.2018 2018-08-10 USŁUGI KOMUNALNE JULIUSZA SŁOWACKIEGO 43 60-521 Poznań
Sprawdzenie stanu sanitarno - czystościowego toalet miejskich zarządzanych przez Usługi Komunalne
GKo-V.1711.7.2018 2018-07-30 PALMIARNIA POZNAŃSKA
sposób wydzierżawiania nieruchomości oddanych Jednostce w trwały zarząd
GKo-V.1711.8.2018 2018-07-27 PALMIARNIA POZNAŃSKA
stan utrzymania Parku Wilsona pod kątem zapewnienia właściwego wizerunku zabytkowego terenu zieleni.
GKo-V.1711.6.2018 2018-07-05 USŁUGI KOMUNALNE JULIUSZA SŁOWACKIEGO 43 60-521 Poznań
Kontrola stanu utrzymania Schroniska dla zwierząt zarządzanego przez
j.b. Usługi Komunalne
GKo-V.1711.2.2018 2018-06-04 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Sprawdzenie sposobu wydzierżawiania nieruchomości oddanych Jednostce w trwały zarząd
GKo-V.1711.1.2018 2018-05-24 USŁUGI KOMUNALNE JULIUSZA SŁOWACKIEGO 43 60-521 Poznań
Kontrola stanu utrzymania cmentarzy komunalnych
GKo-V.1711.3.2018 2018-05-23 PALMIARNIA POZNAŃSKA
Realizacja zadań statutowych jednostki w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody oraz działalności reklamowej, współpracy z jednostkami naukowymi dotyczącej pielęgnacji posiadanych zasobów przyrodniczych, współpracy z jednostkami dydaktycznymi, upowszechniania wiedzy przyrodniczej.
GKo-V.1711.4.2018 2018-05-16 USŁUGI KOMUNALNE JULIUSZA SŁOWACKIEGO 43 60-521 Poznań
Kontrola stanu sanitarno-czystościowego toalet miejskich
GKo-V.1711.5.2018 2018-05-07 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Sprawdzenie stanu utrzymania terenu Starego Zoo pod kątem zapewnienia właściwego wizerunku terenu zieleni w ścisłym centrum Miasta
GKo-IV.1711.11.2017 2018-02-03 USŁUGI KOMUNALNE JULIUSZA SŁOWACKIEGO 43 60-521 Poznań
Kontrola realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych przez j.b. Usługi Komunalne
do wykonania w 2017 r. (z wyłączeniem badania procedury przetargowej)
GKo-IV.1711.6.2017 2017-11-28 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Sprawdzenie stanu realizaji wydatków majątkowych
GKo-IV.1711.5.2017 2017-10-26 USŁUGI KOMUNALNE
Sprawdzenie stanu sanitarno-porządkowego toalet miejskich zarządzanych przez j.b. Usługi Komunalne
GKo-IV.1711.7.2017 2017-10-20 USŁUGI KOMUNALNE
-
GKo-IV.1711.3.2017 2017-06-14 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Weryfikacja działań na rzecz formalnej likwidacji Ptasiego Azylu w związku z jego wyłączeniem ze struktur Ogrodu Zoologicznego i sprawdzenie sposobu wykorzystania pomieszczeń po nim pozostałych
GKo-IV.1711.2.2017 2017-05-15 USŁUGI KOMUNALNE
Sprawdzenie stanu sanitarno-porządkowego szaletów miejskich
GKo-IV.1711.4.2017 2017-03-08 Universum Spóldzielnia Pracy WOŹNA 15 A 61-777 Poznań
Sprawdzenie stanu przygotowania domów przedpogzrebowych do organizacji ceremonii pogrzebowych oraz sprawdzenie zasad udostępniania tych domów innym przedsiębiorcom świadczącym usługi w tym zakresie
GKo-IV.1711.8.2017 2017-01-12 USŁUGI KOMUNALNE
Kontrola stanu utrzymania Schroniska dla zwierząt
GKo-IV.1711.4.2015 2016-01-13 Usługi Komunalne
sprawdzenie stanu utrzymania Schroniska dla Zwierząt
GK-V.1711.1.2015 2015-03-27 ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH

Kontrola sposobu wydatkowania dotacji udzielonej z budżetu Miasta na rok 2014