Kontrola: GKo-V.1711.10.2018

Sprawdzenie działań podejmowanych przez Jednostkę w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie dotyczącym zapewnienia tymczasowej opieki zwierzętom, co do których stwierdzono przesłanki o znęcaniu się

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2019-05-28

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Ogród Zoologiczny

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0