Kontrola: GKo-V.1711.3.2019

stan utrzymania cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Usługi Komunalne

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2019-07-18

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Usługi Komunalne

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0