Kontrola: GKo-V.1711.3.2020

ocena stanu utrzymania Schroniska dla zwierząt zarządzanego przez jednostkę

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2020-12-16

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Usługi Komunalne

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0