Kontrola: GKo-V.1711.5.2019

stan utrzymania Schroniska dla zwierząt zarządzanego przez j.b. Usługi Komunalne

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2019-09-24

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Usługi Komunalne

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0