Kontrola: GKo-V.1711.8.2019

stan utrzymania cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Usługi Komunalne

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2020-01-16

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Usługi Komunalne

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-22 16:09:45.0