Kontrola: GKo-V.7032.1.2018

Sposób funkcjonowania Ptasiego Azylu - ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu miasta Poznania

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2019-08-01

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WOJSKA POLSKIEGO 28 60-637 Poznań

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Sprawozdanie

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0