Kontrola: GKo-IV.1711.5.2017

Sprawdzenie stanu sanitarno-porządkowego toalet miejskich zarządzanych przez j.b. Usługi Komunalne

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2017-10-26

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Usługi Komunalne

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:08:51.0