Kontrola: GKo-IV.1711.4.2017

Sprawdzenie stanu przygotowania domów przedpogzrebowych do organizacji ceremonii pogrzebowych oraz sprawdzenie zasad udostępniania tych domów innym przedsiębiorcom świadczącym usługi w tym zakresie

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2017-03-08

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

  • Universum Spóldzielnia Pracy WOŹNA 15 A 61-777 Poznań

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:08:51.0