Kontrola: GKo-V.1711.3.2018

Realizacja zadań statutowych jednostki w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody oraz działalności reklamowej, współpracy z jednostkami naukowymi dotyczącej pielęgnacji posiadanych zasobów przyrodniczych, współpracy z jednostkami dydaktycznymi, upowszechniania wiedzy przyrodniczej.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2018-05-23

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Palmiarnia Poznańska

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:08:51.0