Kontrola: GKo-V.1711.12.2018

Sprawdzenie stanu sanitarno - czystościowego toalet miejskich zarządzanych przez Usługi Komunalne

Rodzaj kontroli

Planowa

Data przeprowadzenia

2018-08-10

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

  • USŁUGI KOMUNALNE JULIUSZA SŁOWACKIEGO 43 60-521 Poznań

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • W zakresie:
  • 1. toalety przy rynku Jeżyckim - zalecam Dyrektorowi Usług Komunalnych rozpoczęcie prac modernizacyjnych, w ramach posiadanych środków finansowych zadania majątkowego, pozwalających na kontynuację pracy toalety i spełnienie nakazu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu. Termin realizacji zalecenia wskazuję najpóźniej na dzień 31 października 2018 r.
  • 2. toalety przy pętli tramwajowej Ogrody - zalecam Dyrektorowi Usług Komunalnych naprawę zapadniętych płytek chodnikowych wokół studzienki przy wejściu do toalety. Termin realizacji zalecenia wskazuję najpóźniej na dzień 30 listopada 2018 r.

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:08:51.0