Kontrola: GKo-V.1711.8.2018

stan utrzymania Parku Wilsona pod kątem zapewnienia właściwego wizerunku zabytkowego terenu zieleni.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2018-07-27

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Palmiarnia Poznańska

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • - wymianę obecnych koszy (z lat 70-80) na nowe spełniające wymogi funkcjonalno-użytkowe w zakresie odpowiedniego deponowania drobnych odpadów komunalnych zgodnie ze standardami opisanymi w rozdziale 3 § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Poznania nr LVI/1025/VII/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.,
  • - wydzielenie niedużego terenu dla potrzeb umożliwienia budowy wybiegu dla psów,
  • - rewitalizację skweru zewnętrznego za opłotowaniem Parku od strony ul. Głogowskiej,
  • - rozpoznanie możliwości pozyskania środków na kompleksowy remont muszli koncertowej, tralek parkowych, nawierzchni alejek nieutwardzonych,
  • - rozpoznanie możliwości pozyskania środków na rewitalizację całego Parku Wilsona.

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:08:51.0