Kontrola: GKo-V.1711.13.2018

Sprawdzenie sposobu funkcjonowania Schroniska dla zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podniesionych przez Tymczasową Komisję Zakładową przy Usługach Komunalnych OZZ – Inicjatywa Pracownicza

Rodzaj kontroli

doraźna

Data przeprowadzenia

2018-12-18

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Usługi Komunalne

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0