Wstęp

Informacje ogólne dotyczące lobbingu

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 248) zobowiązuje organy władzy publicznej do niezwłocznego udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia (art.16 ust.1 ustawy) oraz do opracowania raz w roku informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową i udostępniania jej w Biuletynie Informacji Publicznej (art.18 ustawy)
Szczegółowy sposób postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania 54/2016/K

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2024-02-09 00:00
Opis zmian: wprowadzenie informacji o działaniach lobbingowych wobec organów Miasta Poznania w 2023 r. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Łukasz Wieczorek
Data i godzina publikacji: 2024-02-09 09:12