Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Regulamin Zamówień Publicznych Estrady Poznańskiej

Regulamin Zamówień Publicznych EP

od 2021-03-11 do 2026-03-11

Regulamin organizacyjny Estrady Poznańskiej

Regulamin Organizacyjny EP

od 2021-01-01 do 2026-01-01

Statut Estrady Poznańskiej

Statut Estrady Poznańskiej

od 2021-01-01 do 2026-01-01

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/8/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Bramą Poznania i Traktem Królewsko-Cesarskim

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie tekstu do publikacji "Odbiorcy instytucji kultury" o ofercie edukacji kulturalnej dla różnych grup odbiorców o charakterze poradnikowym na temat: jak przygotować i zrealizować diagnozę otoczenia sąsiedzkiego.
 2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Bartomiej Lis

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-14 do 2026-04-14

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

2.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/7/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa zaprojektowania, wykonania, montażu i demontażu wystawy z okazji imprezy plenerowej "Wielka Majówka. VII urodziny Bramy Poznania" odbywającej się w roku 2021 oraz opracowanie koncepcji i przeprowadzenie animacji wystawy / przedsięwzięcia edukacyjnego towarzyszącej/cego wystawie umożliwiającej/cego partycypację społeczną w procesie tworzenia wystawy.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Fundacja Otwarta Strefa Kultury, ul. Głogowska 5, 60-738 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-02 do 2026-04-02

Raport ZDDP o dostępności

Raport ZDDP o dostępności

od 2021-03-26 do 2026-03-26

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

od 2021-03-18 do 2025-03-31

INFORMACJA

W dniu 16.03.2021 Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu informuje, że udostępniona została możliwość kontaktowania się obywateli z szkołą za pośrednictwem platformy ePUAP. Nazwa skrzynki podawczej na platformie ePUAP to: Sp60Poznan.

od 2021-01-01 do 2022-08-31

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

11.03.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/4/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, polegająca na stworzeniu autorskiego scenariusza dla wystawy czasowej Dźwięki wokół Cybiny.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia:

Iwona Skibińska - Talukder

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-03-11 do 2026-03-11

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

25.02.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/5/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie 4 zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej z cyklu Eksperymentownia online dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

     Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-02-25 do 2026-02-25

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

01.02.2021

Oznaczenie sprawy PCD.41152/02/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Bramą Poznania i Traktem Królewsko-Cesarskim

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pprzeprowadzenie dwóch szkoleń dla nauczycieli (uczących języka polskiego jako drugiego) dotyczących wykorzystania pakietu "Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!" - z uwzględnieniem komponentu edukacji kulturowej, jakim jest język polski.
 2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Julia Karczewska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-02-01 do 2026-02-01

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:04-01-2021

znaczenie sprawy CTK.4d/49/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61- 123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dotyczącej legend związanych z Poznaniem w ramach ferii zimowych (4 Spotkania z legendą online) oraz kontynuacja cyklu Magiczny Dywan dla najmłodszych dzieci i rodzin (1 spotkanie online).

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-01-04 do 2026-01-04

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:29-12-2020O

znaczenie sprawy CTK.4d/40/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61- 123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygoszenie referatu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Kinga Mistrzak

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-10-01 do 2025-12-29

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

29-12-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/40/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61- 123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygoszenie referatu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pilas Michał

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-12-29 do 2025-12-29

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

28-10-2020O

znaczenie sprawy CTK.4d/39/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61- 123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygoszenie referatu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Agata Witchen-Barełkowska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-12-29 do 2025-12-29

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08-12-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/43/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie autorskiego projektu graficzno-ilustracyjnego 5 zestawów kart pracy dla młodzieży uczącej się języka polskiego jako drugiego z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Lucyna Kaczmarkiewicz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-12-29 do 2025-12-29

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08-12-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/48/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatu online dla rodzin z dziećmi z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08-12-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/45/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

wygłoszenie tez na temat programu ikonograficznego Kaplicy Królów Polskich w poznańskiej Katedrze na seminarium o charakterze edukacyjnym

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-12-29 do 2025-12-29

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08-12-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/45/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatu online dla rodzin z dziećmi z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-12-08 do 2025-12-08

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08-12-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/47/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie 13 makiet edukacyjnych prezentujących gród na Ostrowie Tumskim w Poznaniu na potrzeby stworzenia zestawów zawierających materiały dydaktyczne z zakresu edukacji kulturalnej, adresowanych do szkół specjalnych.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pan Dawid Korzeniewski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-12-08 do 2025-12-08

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20-11-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/44/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61- 123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia (2 części) oraz przeprowadzenie 3 konsultacji z zakresu tworzenia podcastów z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Rafał Hetman

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-11-20 do 2025-11-24