Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Andrzejewski w osobie r. pr. Jarosław Matuszak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Andrzejewski w osobie r. pr. Jarosław Matuszak. V Nc 1440/19

od 2020-07-06 do 2020-08-06

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Elżbieta Prokopowicz w osobie r. pr. Joanna Kopania.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Elżbieta Prokopowicz w osobie r. pr. Joanna Kopania. IX Nc 4775/19

od 2020-07-06 do 2020-08-07

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Sylvie Beatrice Martel, Marie Christine Martel, Erick Pierre Rene Martel i Thierry Michel Martel w osobie r. pr. Kamil Płowucha.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Sylvie Beatrice Martel, Marie Christine Martel, Erick Pierre Rene Martel i Thierry Michel Martel w osobie r. pr. Kamil Płowucha. I Ns 662/19 

od 2020-07-03 do 2020-08-04

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Andrzej Owczarek w osobie adw. Barbara Bober-Woźniak.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego  z miejsca pobytu p. Andrzej Owczarek w osobie adw. Barbara Bober-Woźniak. I C 409/20

od 2020-07-03 do 2020-08-04

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Pietrzak w osobie p. Mateusz Pieprzycki.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Pietrzak w osobie p. Mateusz Pieprzycki. VII Ns 541/19

od 2020-07-03 do 2020-08-04

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Ireneusz Krauze w osobie r. pr. Kamil Płowucha.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Ireneusz Krauze w osobie r. pr. Kamil Płowucha. I Ns 736/19

od 2020-07-02 do 2020-08-03

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Violetta Janasik w osobie adw. Marcin Bojanowski.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Violetta Janasik w osobie adw. Marcin Bojanowski. IX Nc 1569/18/J

od 2020-07-01 do 2020-08-03

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Mirosława Kramer w osobie r. pr. Joanna Kopania.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Mirosława Kramer w osobie r. pr. Joanna Kopania. I Ns 1239/19

od 2020-07-01 do 2020-08-03

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Joanna Wolna w osobie adw. Małgorzata Sygrela.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Joanna Wolna w osobie adw. Małgorzata Sygrela. IX Nc 6669/18

od 2020-07-01 do 2020-08-03

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Adam Maciejewski i p. Mirosław Maciejewski w osobie adw. Paulina Kąkolewska.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Adam Maciejewski i p. Mirosław Maciejewski w osobie adw. Paulina Kąkolewska. IX Nc 2143/19

od 2020-07-01 do 2020-08-03

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Violetta Dziekańska, Aldona Beranek i p. Dorota Jędryka w osobie r. pr. Joanna Kopania.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Violetta Dziekańska, Aldona Beranek i p. Dorota Jędryka w osobie r. pr. Joanna Kopania. IX Nc 2323/19

od 2020-07-01 do 2020-08-03

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Aleksandra Sikora i p. Marek Sikora w osobie r. pr. Maciej Rozmarynowski.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Aleksandra Sikora i p. Marek Sikora w osobie r. pr. Maciej Rozmarynowski. I C 1912/19

od 2020-06-30 do 2020-07-31

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla p. Ołeksander Kruhlaczenko w osobie r. pr. Łukasz Gniewek.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla p. Ołeksander Kruhlaczenko w osobie r. pr. Łukasz Gniewek. X GC 524/18

od 2020-06-26 do 2020-07-27

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Chłodnie Poznańskie sp. z o.o. kuratora w osobie r. pr. Jarosław Matuszak.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Chłodnie Poznańskie sp. z o.o. kuratora w osobie r. pr. Jarosław Matuszak. II Co 4505/19

od 2020-06-25 do 2020-07-27

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Magdalena Frąckowiak w osobie r. pr. Kamil Płowucha.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Magdalena Frąckowiak w osobie r. pr. Kamil Płowucha. IV Nsm 324/19

od 2020-06-25 do 2020-07-06

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Rybakowski w osobie p. Agnieszka Ratajczak.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Rybakowski w osobie p. Agnieszka Ratajczak. I Ns 239/20

od 2020-06-24 do 2020-07-27

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemysław Strzałkowski w osobie r. pr. Tatiana Kiełb-Szewczyk.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemysław Strzałkowski w osobie r. pr. Tatiana Kiełb-Szewczyk. IX Nc 1629/19

od 2020-06-24 do 2020-07-27

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Łukasz Otocki w osobie r. pr. Maciej Rozmarynowski.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Łukasz Otocki w osobie r. pr. Maciej Rozmarynowski. I Ns 478/18

od 2020-06-24 do 2020-07-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Mikołaj Gratkowski. w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Mikołaj Gratkowski. w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska. I C 1396/19/13

od 2020-06-24 do 2020-07-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jacek Fagasiński w osobie r. pr. Małgorzata Nobik.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jacek Fagasiński w osobie r. pr. Małgorzata Nobik. X GNc 555/18

od 2020-06-24 do 2020-07-27