Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Pawel Skorupski w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Pawel Skorupski w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska. I C 1206/19

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Monika Branicka w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Monika Branicka w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska. I C 529/20

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Wilhelm Opitz w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Wilhelm Opitz w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska. I Ns 751/19

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Wilhelm Opitz w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Wilhelm Opitz w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska. I Ns 751/19

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Wilhelm Opitz w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Wilhelm Opitz w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska. I Ns 751/19

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Piskorski w osobie adw. Małgorzata Sygrela.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Piskorski w osobie adw. Małgorzata Sygrela. IX Ns 1338/19

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Bryjak w osobie p. Ryszard Cichy.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Bryjak w osobie p. Ryszard Cichy. XII GNc 2768/19

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Zarządzenie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Artur Ś. kuratora w osobie adw. Małgorzaty Rozmarynowskiej.

Zarządzenie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Artur Ś. kuratora w osobie adw. Małgorzaty Rozmarynowskiej. I Ns 187/19

od 2020-06-17 do 2020-07-17

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Leszek Grzybowski w osobie r. pr. Kamil Płowucha.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Leszek Grzybowski w osobie r. pr. Kamil Płowucha. IV RNs 291/20

od 2020-06-16 do 2020-07-17

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobyu p. Ewa Łukaszewicz i Wojciech Ciesielski w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobyu p. Ewa Łukaszewicz i Wojciech Ciesielski w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska. I Nc 2112/19/13

od 2020-06-16 do 2020-07-17

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Dawid Brygier w osobie p. Justyna Engelgardt.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Dawid Brygier w osobie p. Justyna Engelgardt. I C 2482/18

od 2020-06-16 do 2020-07-17

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Marcinkowski w osobie r. pr. Paweł Dycfeld.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Marcinkowski w osobie r. pr. Paweł Dycfeld. III Nsm 165/20

od 2020-06-16 do 2020-07-17

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Lidia Jurga w osobie r. pr. Jarosław Matuszak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Lidia Jurga w osobie r. pr. Jarosław Matuszak. V C 5991/18

od 2020-06-16 do 2020-07-17

Protokół dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Szymon Mrozek w osobie p. Aleksandra Sawińska.

Protokół dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Szymon Mrozek w osobie p. Aleksandra Sawińska. I Ns 766/19

od 2020-06-16 do 2020-07-17

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora spadku po p. Emma Berg w osobie adw. Dawid Kotliński.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora spadku po p. Emma Berg w osobie adw. Dawid Kotliński. I Ns 279/18/8

od 2020-06-15 do 2020-07-16

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Emilian Przymuszała w osobie r. pr. Cyprian Sowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Emilian Przymuszała w osobie r. pr. Cyprian Sowiak. IX GN2230/18

od 2020-06-15 do 2020-07-16

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Troszczyński w osobie r. pr. Marta Banach.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Troszczyński w osobie r. pr. Marta Banach. V Nc 1669/18

od 2020-06-12 do 2020-07-15

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla CFN Polska w osobie p. Krzysztof Dragunowicz.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla CFN Polska w osobie p. Krzysztof Dragunowicz. II Co 4713/19

od 2020-06-12 do 2020-07-13

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Zenona Kijak w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Zenona Kijak w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska. I Ns 1065/19

od 2020-06-12 do 2020-07-13

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Unis Steel Polska w osobie p. Krzysztof Dragunowicz.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Unis Steel Polska w osobie p. Krzysztof Dragunowicz. II Co 4713/19

od 2020-06-12 do 2020-07-13