Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Urszula Maćkowiak w osobie r.pr. Joanny Burkowskiej.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Urszula Maćkowiak w osobie r.pr. Joanny Burkowskiej. XII GNc 3055/21

od 2022-11-24 do 2022-12-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Karolinie Gatniejewskiej w osobie r.pr. Jowity Stern- Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Karolinie Gatniejewskiej w osobie r.pr. Jowity Stern- Walkowiak. I Nc 135/21

od 2022-11-23 do 2022-12-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Matteo Cisek w osobie r.pr. Jowity Stern- Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Matteo Cisek w osobie r.pr. Jowity Stern- Walkowiak. I Nc 2264/20

od 2022-11-23 do 2022-12-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Weronika Di Meo w osobie r.pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Weronika Di Meo w osobie r.pr. Jowita Stern-Walkowiak. I Nc 1138/21

od 2022-11-23 do 2022-12-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Dorota Słowińska w osobie r.pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Dorota Słowińska w osobie r.pr. Jowita Stern-Walkowiak. I Nc 1079/21

od 2022-11-23 do 2022-12-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla spadkobierców Stanisława Szarolety syna Marcina w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego. Postanowienie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł do odebrania przez..

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla spadkobierców Stanisława Szarolety syna Marcina w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego. Postanowienie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł do odebrania przez spadkobierców wierzyciela Stanisława Szarolety syna Marcina i Jadwigi. I Ns 102/22

od 2022-11-23 do 2022-12-27

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Danuty Stonik w osobie r.pr. Marty Wojciechowskiej.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Danuty Stonik w osobie r.pr. Marty Wojciechowskiej. I C 1303/21

od 2022-11-23 do 2022-12-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Daniela Wojciechowskiego w osobie r.pr. Emilii Lach.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Daniela Wojciechowskiego w osobie r.pr. Emilii Lach. V Nc 3222/21

od 2022-11-23 do 2022-12-23

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Pauliny Garczyńskiej w osobie r.pr. Marty Wojciechowskiej.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Pauliny Garczyńskiej w osobie r.pr. Marty Wojciechowskiej. I C 242/21

od 2022-11-23 do 2022-12-27

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jędrzeja Napierały w osobie r.pr. Małgorzaty Nobik.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jędrzeja Napierały w osobie r.pr. Małgorzaty Nobik. XII GNc 7222/19

od 2022-11-22 do 2022-12-22

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Artura Deckerta w osobie r.pr. Stefan Kowalski.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Artura Deckerta w osobie r.pr. Stefan Kowalski. I C 982/21

od 2022-11-22 do 2022-12-23

Ogłoszenie i Postanowienie dot. ustanowiania kuratora dla Holicon Spółka z o.o. w osobie r.pr., którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Ogłoszenie i Postanowienie dot. ustanowiania kuratora dla Holicon Spółka z o.o. w osobie r.pr., którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. III C 1567/19

od 2022-11-22 do 2022-12-23

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Przemysława Kasprzaka w osobie Renaty Michalskiej.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Przemysława Kasprzaka w osobie Renaty Michalskiej. III RC 326/21

od 2022-11-22 do 2022-12-23

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Jacka Metze w osobie adw. Jakuba Fryca.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Jacka Metze w osobie adw. Jakuba Fryca. VII Nc 1045/18

od 2022-11-22 do 2022-12-23

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Filipa Kuma w osobie r.pr. Marty Anny Wojciechowskiej.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Filipa Kuma w osobie r.pr. Marty Anny Wojciechowskiej. I Nc 3421/21

od 2022-11-22 do 2022-12-23

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Łukasza Brzeskwiniewicza w osobie r.pr. Marty Anny Wojciechowskiej.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Łukasza Brzeskwiniewicza w osobie r.pr. Marty Anny Wojciechowskiej. I Nc 3827/21

od 2022-11-22 do 2022-12-23

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jakuba Cichockiego w osobie r.pr. Marty Anny Wojciechowskiej.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jakuba Cichockiego w osobie r.pr. Marty Anny Wojciechowskiej. I Nc 2344/21

od 2022-11-22 do 2022-12-23

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Ihora Kishchuka w osobie r.pr. Cypriana Sowiaka.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Ihora Kishchuka w osobie r.pr. Cypriana Sowiaka. I Nc 1671/22/Ł

od 2022-11-21 do 2022-12-22

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Sobkowiak w osobie r.pr. Marty Wojciechowskiej.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Sobkowiak w osobie r.pr. Marty Wojciechowskiej. XII GC 2257/21

od 2022-11-21 do 2022-12-22

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Igi Wawrzyniak w osobie r.pr. Cypriana Sowiaka.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Igi Wawrzyniak w osobie r.pr. Cypriana Sowiaka. I Ns 552/22

od 2022-11-17 do 2022-12-19