Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Roman Pylypenko w osobie adw. Anna Turlej

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Roman Pylypenko w osobie adw. Anna Turlej. IX Ns 420/21

od 2021-09-23 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Rozalia Szaroleta w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców p. Rozalia Szaroleta w osobie r. pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska. I Ns 150/20

od 2021-09-23 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Krzysztof Łykowski w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Krzysztof Łykowski w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak. I Nc 1905/20

od 2021-09-23 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Jeżewski w osobie r. pr. Kamil Płowucha.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Jeżewski w osobie r. pr. Kamil Płowucha. I Nc 1678/20

od 2021-09-23 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla niezanej z miejsca pobytu p. Anna Zwierzchlewska w osobie p. Agnieszka Witczak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla niezanej z miejsca pobytu p. Anna Zwierzchlewska w osobie p. Agnieszka Witczak. IV Nsm 1398/20

od 2021-09-23 do 2021-10-25

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Edward Kulikowski w osobie p. Sylwia Samborska.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Edward Kulikowski w osobie p. Sylwia Samborska. I Nc 841/20

od 2021-09-23 do 2021-10-25

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p, Robert Malak w osobie adw. Michał Matyśkiewicz.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p, Robert Malak w osobie adw. Michał Matyśkiewicz. I Ns 237/21

od 2021-09-23 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Piotr Polerowicz w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Piotr Polerowicz w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak. I C 833/18

od 2021-09-22 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Zhao Mengqi w osobie r. pr. Kamil Płowucha.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Zhao Mengqi w osobie r. pr. Kamil Płowucha. I Nc 2907/19

od 2021-09-22 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Ireneusz Hoppe w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Ireneusz Hoppe w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak. I Nc 733/20

od 2021-09-22 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Anna Pawlicka w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Anna Pawlicka w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak. I Nc 2083/20

od 2021-09-22 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jakub Macierzyński w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jakub Macierzyński w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak. I Nc 3772/19

od 2021-09-22 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Daniel Hawryluk w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Daniel Hawryluk w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak. I Nc 1762/20

od 2021-09-22 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Borota Biała w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Borota Biała w osobie r. pr. Jowita Stern-Walkowiak. I Nc 2707/19

od 2021-09-22 do 2021-10-25

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Wiesława Rozmiarek w osobie p. Agnieszka Klimczak.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Wiesława Rozmiarek w osobie p. Agnieszka Klimczak. XXVI GNc 1597/20 

od 2021-09-22 do 2021-10-25

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Iwona Derlich w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Iwona Derlich w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska. IX GNc 954/20

od 2021-09-21 do 2021-10-22

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Magdalena Kolat i Karolina Hetmaniak w osobie adw. Grzegorz Gizelski.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Magdalena Kolat i Karolina Hetmaniak w osobie adw. Grzegorz Gizelski. IX GCo 166/21

od 2021-09-21 do 2021-10-22

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Grzegorz Gryni w osobie r. pr. Joanna Kopania.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Grzegorz Gryni w osobie r. pr. Joanna Kopania. IX Ns 771/17

od 2021-09-21 do 2021-10-22

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznaego z miejsca pobytu p. Dariusz Biegała w osobie r. pr. Joanna Kopania.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznaego z miejsca pobytu p. Dariusz Biegała w osobie r. pr. Joanna Kopania. IX Ns 242/20

od 2021-09-21 do 2021-10-22

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jacek Zarębski w osobie r. pr. Małgorzata Nobik.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jacek Zarębski w osobie r. pr. Małgorzata Nobik. X GNc 5891/20

od 2021-09-21 do 2021-10-22