Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Anny Makowskiej i Pawła Makowskiego w osobie r.pr. Anny Franko- Mejzińskiej.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Anny Makowskiej i Pawła Makowskiego w osobie r.pr. Anny Franko- Mejzińskiej.  Ns 340/20

od 2022-09-26 do 2022-10-26

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Artura Libery w osobie r.pr. Kamila Płowuchy.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Artura Libery w osobie r.pr. Kamila Płowuchy. V Ns 1463/15

od 2022-09-26 do 2022-10-26

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Marty Tegeler w osobie r.pr. Marty Anny Wojciechowskiej.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Marty Tegeler w osobie r.pr. Marty Anny Wojciechowskiej. XII GNc 2978/21

od 2022-09-26 do 2022-10-27

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Tomasza Kopczyńskiego w osobie r.pr. Marty Wojciechowskiej.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Tomasza Kopczyńskiego w osobie r.pr. Marty Wojciechowskiej. XII GNc 5415/20

od 2022-09-23 do 2022-10-24

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztofa Matuszewskiego w osobie r.pr. Anny Franko- Mejzińskiej.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztofa Matuszewskiego w osobie r.pr. Anny Franko- Mejzińskiej. V Nc 1107/21

od 2022-09-23 do 2022-10-24

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Sylwii Haliny Grzeszcak w osobie r.pr. Patrycji Figat.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Sylwii Haliny Grzeszcak w osobie r.pr. Patrycji Figat. V Nc 488/21

od 2022-09-23 do 2022-10-24

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Katarzyny Rossa w osobie r.pr. Anny Franko- Mejzińskiej.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Katarzyny Rossa w osobie r.pr. Anny Franko- Mejzińskiej. V Nc 1192/22

od 2022-09-23 do 2022-10-24

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Tomasza Kopczyńskiego w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Tomasza Kopczyńskiego w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego. XII GNc 705/19

od 2022-09-23 do 2022-10-24

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Magdaleny Badoń w osobie r.pr. Michała Mikołajczaka.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Magdaleny Badoń w osobie r.pr. Michała Mikołajczaka. V Nc 2291/21

od 2022-09-23 do 2022-10-24

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marcina Siedleckiego w osobie r.pr. Kamila Płowuchy.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marcina Siedleckiego w osobie r.pr. Kamila Płowuchy. IV Nsm 524/21

od 2022-09-23 do 2022-10-03

Ogłoszenie i Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jacka Pawłowskiego w osobie adw. Macieja Wawer.

Ogłoszenie i Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jacka Pawłowskiego w osobie adw. Macieja Wawer. XVI GC 2768/21

od 2022-09-22 do 2022-10-24

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Fine Pur Pipe Sp.z o.o. z siedzibą w Czerwonaku w osobie adw. Włodzimierza Engelgardta.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Fine Pur Pipe Sp.z o.o. z siedzibą w Czerwonaku w osobie adw. Włodzimierza Engelgardta. II Co 1535/21

od 2022-09-22 do 2022-10-24

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Anna Arwaj w osobie r.pr. Michał Mikołajczak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Anna Arwaj w osobie r.pr. Michał Mikołajczak. V Nc 2041/21

od 2022-09-21 do 2022-10-24

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Kossmann w osobie r.pr. Joanna Kopania.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Kossmann w osobie r.pr. Joanna Kopania. IX Nc 1038/22

od 2022-09-21 do 2022-10-24

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jakub Bartoszak w osobie r.pr. Patrycja Figat.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jakub Bartoszak w osobie r.pr. Patrycja Figat. V Nc 1313/21

od 2022-09-20 do 2022-10-20

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Grzegorz Szymoniak w osobie r.pr. Jarosław Matuszak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Grzegorz Szymoniak w osobie r.pr. Jarosław Matuszak. X GNc 4144/21

od 2022-09-20 do 2022-10-21

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemysława Kocłajdy w osobie r.pr. Przemysława Pawlickiego.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemysława Kocłajdy w osobie r.pr. Przemysława Pawlickiego. I Co 513/22

od 2022-09-20 do 2022-10-21

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Tratom Group Sp.z o.o. w osbie r.pr. Cyprian Sowiak.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Tratom Group Sp.z o.o. w osbie r.pr. Cyprian Sowiak. II Co 106/22

od 2022-09-20 do 2022-10-21

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Remompap Sp.z o.o. w osobie r.pr. Cyprian Sowiak.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Remompap Sp.z o.o. w osobie r.pr. Cyprian Sowiak. II Co 896/22

od 2022-09-20 do 2022-10-21

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Damian Rogaliński w osobie r.pr. Kamil Płowucha.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Damian Rogaliński w osobie r.pr. Kamil Płowucha. I Ns 442/19

od 2022-09-20 do 2022-10-21