Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Rejestr działalności regulowanej


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Rejestr działalności regulowanej

Komunikat Termin ważności

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Poznań

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Poznań dostępny w załączniku.

od 2022-01-12 do 2022-12-31

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poznania od 1 stycznia 2022 r. - rejestr działalności regulowanej

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) i dlatego firmy, które zajmują się odbiorem odpadów komunalnych na terenie miasta Poznania muszą uzyskać wpis do rejestru.

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru?

Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. - dalej jako ucpg) - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z powyższym RDR, dla podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu miasta Poznania, prowadzi Prezydent Miasta Poznania.

Poniżej w załącznikach można znaleźć informacje:

  • Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru
  • Przebieg procesu uzyskania wpisu do RDR
  • Przebieg procesu dokonania zmian w posiadanym wpisie do RDR
  • Przebieg procesu dokonania wykreślenia z RDR
od 2021-12-31 do 2022-12-31

Informacja o świadczeniu usługi darmowego dostępu do internetu

Informujemy, że na terenie miasta Poznania świadczona jest usługa darmowego dostępu do internetu za pomocą publicznie dostępnych punktów dostępu do internetu.

Świadczenie usługi darmowego dostępu do Internetu odbywa się na podstawie przepisów ustawyo wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Punkty dostępu do Internetu są połączone z siecią miejską łączami światłowodowymi lub kablami ethernet, natomiast dostawcą Internetu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Urządzenia są ogólnodostępne dla użytkowników końcowych korzystających z urządzeń dostępowych typu smartfon, laptop czy tablet, po zalogowaniu poprzez "captive portal" i akceptacji regulaminu świadczenia usługi.

Aby się połączyć należy w pobliżu urządzenia dostępowego wybrać sieć o SSID "WiFi4EU".

Obecnie usługa świadczona jest w następujących lokalizacjach Miasta Poznania, zgodnych z wykazem przekazanym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

1. Kontener Art (52.406275, 16.945223); 2. Marina (52.410046, 16.944137), 3. most Biskupa Jordana (52.411550, 16.951816), 4. park Adama Wodziczki (52.419629, 16.912857), 5. park Fryderyka Chopina (52.404584, 16.934953), 6. park T. W. Wilsona (muszla koncertowa) (52.399872, 16.901617), 7. park T. W. Wilsona (Palmiarnia) (52.401683, 16.900992), 8. park Władysława Czarneckiego (52.432742, 16.931913), 9. pl. Kolegiacki (biblioteka) (52.405925, 16.935222), 10. pl. Kolegiacki (dziedziniec) (52.406386, 16.935278), 11. ul. Krucza (52.384599, 16.951617), 12. pl. Kolegiacki (probostwo) (52.406782, 16.935160).

od 2021-07-22 do 2026-07-22