Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Twardowski w osobie p. Agnieszka Witczak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Twardowski w osobie p. Agnieszka Witczak. IV Nsm 369/20

od 2020-11-26 do 2020-12-11

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Paweł Jankowski w osobie p. Monika Szulc.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Paweł Jankowski w osobie p. Monika Szulc. I C 1218/19

od 2020-11-25 do 2020-12-28

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Damian Binek w osobie adw. Konrad Kaszubiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Damian Binek w osobie adw. Konrad Kaszubiak. IX GC 1152/19

od 2020-11-25 do 2020-12-28

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Piotr Dymiński w osobie p. Renata Dymińska.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Piotr Dymiński w osobie p. Renata Dymińska. I Ns 213/20

od 2020-11-25 do 2020-12-28

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla p. Bartosz Kruszka w osobie adw. Justyna Engelgardt.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla p. Bartosz Kruszka w osobie adw. Justyna Engelgardt. I C 1186/18

od 2020-11-25 do 2020-12-28

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Bydołek w osobie adw. Marta Magdzińska - Sochacka.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Bydołek w osobie adw. Marta Magdzińska - Sochacka. I Ns 546/19

od 2020-11-25 do 2020-12-28

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Waldemar Mroczkowski w osobie r. pr. Marta Wojciechowska.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Waldemar Mroczkowski w osobie r. pr. Marta Wojciechowska. XII GNc 5985/17

od 2020-11-25 do 2020-12-28

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla Europejskie Centrum Młodych sp. z o.o. kuratora w osobie adw. Magdalena Wostal.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla Europejskie Centrum Młodych sp. z o.o. kuratora w osobie adw. Magdalena Wostal. II Co 442/20

od 2020-11-25 do 2020-12-28

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Grzegorz Kowalski w osobie p. Agnieszka Witczak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Grzegorz Kowalski w osobie p. Agnieszka Witczak. IV Nsm 505/20

od 2020-11-24 do 2020-12-09

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Kaniasty w osobie p. Justyna Martyn.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Kaniasty w osobie p. Justyna Martyn. I Nc 2436/19

od 2020-11-20 do 2020-12-21

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Damian Andrzej Bitowt w osobie r. pr. Maciej Burkowski.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Damian Andrzej Bitowt w osobie r. pr. Maciej Burkowski. X GNc 2629/20

od 2020-11-20 do 2020-12-21

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli N6 Martket sp. z o.o. w osobie r. pr. Joanna Burkowska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli N6 Martket sp. z o.o. w osobie r. pr. Joanna Burkowska. V Ns 260/20

od 2020-11-20 do 2020-12-21

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Marcin Szymański w osobie p. Ryszard Cichy.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Marcin Szymański w osobie p. Ryszard Cichy. V P 1657/19

od 2020-11-19 do 2020-12-21

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Shirley Maday i p. Richard Maday w osobie adw. Alena Matuszewska-Pukańska.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Shirley Maday i p. Richard Maday w osobie adw. Alena Matuszewska-Pukańska. I Ns 824/20

od 2020-11-18 do 2020-12-21

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Stępa w osobie r. pr. Piotr Motyl.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Stępa w osobie r. pr. Piotr Motyl. I Co 121/20

od 2020-11-18 do 2020-12-21

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Karol Smakulski w osobie p. Agnieszka Zaręba.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Karol Smakulski w osobie p. Agnieszka Zaręba. IV Nsm 358/20

od 2020-11-18 do 2020-12-21

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Srogosz w osobie adw. Ewelina Pernet-Szóstak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof Srogosz w osobie adw. Ewelina Pernet-Szóstak. IV Nsm 521/19

od 2020-11-18 do 2020-12-21

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Natalia Maciejewska w osobie r. pr. Tatiana Kiełb-Szewczyk.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Natalia Maciejewska w osobie r. pr. Tatiana Kiełb-Szewczyk. II Co 5677/19

od 2020-11-18 do 2020-12-21

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Sebastian Błaszczak w osobie r. pr. Stefan Kowalski.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Sebastian Błaszczak w osobie r. pr. Stefan Kowalski. X GNc 4624/17

od 2020-11-17 do 2020-12-18

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Carlos Fernandes w osobie r. pr. Katarzyna Hensler - Kuczyńska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Carlos Fernandes w osobie r. pr. Katarzyna Hensler - Kuczyńska. I Nc 680/18

od 2020-11-17 do 2020-12-18