Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Roman Korduła i p. Paweł Libryk w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu p. Roman Korduła i p. Paweł Libryk w osobie adw. Małgorzata Rozmarynowska. I Nc 2112/19

od 2020-09-28 do 2020-10-29

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Bogdan Hałasiński w osobie r. pr. Joanna Kopania.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Bogdan Hałasiński w osobie r. pr. Joanna Kopania. II Co 1094/20

od 2020-09-23 do 2020-10-26

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Buczkowski w osobie r. pr. Joanna Kopania.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Buczkowski w osobie r. pr. Joanna Kopania. I Nc 221/19

od 2020-09-23 do 2020-10-26

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Małgorzata Flis w osobie p. Katarzyna Hnesler-Kuczyńska.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Małgorzata Flis w osobie p. Katarzyna Hnesler-Kuczyńska. I Nc 1158/20

od 2020-09-23 do 2020-10-26

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał tomczak w osobie r. pr. Joanna Kopania.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał tomczak w osobie r. pr. Joanna Kopania. IX C 5486/17

od 2020-09-23 do 2020-10-26

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Skalski w osobie p. Anna Kieryluk.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Michał Skalski w osobie p. Anna Kieryluk. I Ns 59/20

od 2020-09-22 do 2020-10-23

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Aleksander Data w osobie p. Beata Pick.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Aleksander Data w osobie p. Beata Pick. I Ns 920/19

od 2020-09-22 do 2020-10-07

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Piotr Szczepański w osobie p. Aleksandra Chrol-Wójcik.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla p. Piotr Szczepański w osobie p. Aleksandra Chrol-Wójcik. IV GNc 1969/18

od 2020-09-22 do 2020-10-07

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jacek Stachowiak w osobie p. Mateusz Pieprzycki.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jacek Stachowiak w osobie p. Mateusz Pieprzycki. I Nc 2349/17

od 2020-09-21 do 2020-10-22

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Renato Wilfredo Ortega Estrada w osobie p. Agnieszka Witczak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Renato Wilfredo Ortega Estrada w osobie p. Agnieszka Witczak. IV Nsm 597/20

od 2020-09-21 do 2020-10-22

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Piotr Sienicki w osobie r. pr. Joanna Burkowska.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Piotr Sienicki w osobie r. pr. Joanna Burkowska. V Nc 3905/19

od 2020-09-21 do 2020-10-22

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Patryk Szypa w osobie r. pr. Katarzyna Hensler - Kuczyńska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Patryk Szypa w osobie r. pr. Katarzyna Hensler - Kuczyńska. I Nc 2273/18

od 2020-09-21 do 2020-10-22

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Głuchowski w osobie r. pr. Marta Anna Wojciechowska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej Głuchowski w osobie r. pr. Marta Anna Wojciechowska. XII GNc 1390/18

od 2020-09-21 do 2020-10-22

Zarządzenie dot. ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Radosław Piotr Nkaye w osobie adw. Małgorzat Mazur - Stepaniak.

Zarządzenie dot. ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Radosław Piotr Nkaye w osobie adw. Małgorzat Mazur - Stepaniak. IV RC 307/19

od 2020-09-17 do 2020-10-19

Postanowienia dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Wiesława Heina w osobie p. Anna Warmus.

Postanowienia dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Wiesława Heina w osobie p. Anna Warmus. XII C 980/19

od 2020-09-16 do 2020-10-19

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Andrzej Kmiński w osobie r. pr. Katarzyna Hensler - Kuczyńska.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Andrzej Kmiński w osobie r. pr. Katarzyna Hensler - Kuczyńska. I Ns 1154/18

od 2020-09-16 do 2020-10-19

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Irena Borowska w osobie apl. radc. Ryszard Cichy.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Irena Borowska w osobie apl. radc. Ryszard Cichy. V Nc 927/19

od 2020-09-16 do 2020-10-19

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Wioletta Dinkow - Georgijew w osobie r. pr. Stefan Kowalski.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Wioletta Dinkow - Georgijew w osobie r. pr. Stefan Kowalski. X GNc 5206/18 

od 2020-09-15 do 2020-10-16

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Tomasz Szymaniak w osobie r. pr. Katarzyna Hensler - Kuczyńska.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Tomasz Szymaniak w osobie r. pr. Katarzyna Hensler - Kuczyńska. I Nc 4415/17

od 2020-09-15 do 2020-10-16

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Mariusz Woźniak w osobie r. pr. Stefan Kowalski.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Mariusz Woźniak w osobie r. pr. Stefan Kowalski. X GNc 934/18

od 2020-09-15 do 2020-10-16