Sprawozdania finansowe

Ogród Zoologiczny


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Ogród Zoologiczny

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

bilans za 2020r., rachunek zysków i strat za 2020 r., zestawienie zmian w funduszu za 2020 r. oraz informacja dodatkowa za 2020r.

od 2021-04-16 do 2022-04-16

sprawozdanie finansowe za 2019 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 informacja dodatkowa

od 2020-04-24 do 2025-12-31

sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe 2018 rok

od 2020-02-05 do 2024-12-31