XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu (XV LO)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Lach
60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 107
61 822 39 71
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@zso15poznan.pl
www.xvlopoznan.pl

Kompetencje i zadania

Działalność edukacyjna na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

akt powołania; uchwała Nr XLV/777/VII/2017 z dnia 28 marca 2017r. Rada Miasta Poznania w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjanych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Budżet jednostki na bieżący rok

Rok 2019             80110 -  647.929,00   80120 -  2.763.068,22   80146 - 7.536,00   80195 - 77275  WRD - 72.350,00

Wartość posiadanego mienia

1stan na 01.01.2019 r.wartość brutto   Srodki trwałe  - 7.157.387,77  Pozostałe środki trwałe - 814.120,93   Zbiory biblioteczne - 125.477,83  Wartości niematerialne i prawne - 49.471,03

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Lach
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-07 14:31 - Aktualizacja Statutu (Aktualizacja)