XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu (XV LO)

Kierownik/Dyrektor

Ryszard Pyssa
60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 107
61 822 39 71
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@lo15poznan.pl
www.lo15poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): https://pz.gov.pl/dt/help

Kompetencje i zadania

Działalność edukacyjna na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

akt powołania; uchwała Nr XLV/777/VII/2017 z dnia 28 marca 2017r. Rada Miasta Poznania w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjanych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Budżet jednostki na bieżący rok

Rok 2021               80120 - 5.428.857,00   80146 - 12.580,00   80195 - 87.156,00  WRD - 72.350,00

Wartość posiadanego mienia

1stan na 01.01.2019 r.wartość brutto   Srodki trwałe  - 7.157.387,77  Pozostałe środki trwałe - 861.027,10   Zbiory biblioteczne - 149.601,88  Wartości niematerialne i prawne - 49.471,03

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie danych osoby zobowiązanej (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-09-21 00:00