Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego (TE)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Grzemska
ul. J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
tel/fax 61 841-71-14
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@zse-1.edu.pl
www.energetyk.edu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /TEPoznan/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 na podstawie umowy o pracę - 77 osób (w tym: 1 urlop macierzyński, 2 urlopy wychowawcze, 1 urlop zdrowotny, 1 świadczenie rehabilitacyjne, 4 umowy na zastępswo)

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Grzemska
Data wytworzenia informacji: 2023-10-06 00:00
Opis zmian: Statut (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szwajkowska-Rusinek
Data i godzina publikacji: 2023-10-06 07:50