Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika (Technikum Łączności, Branżowa Szkoła I stopnia nr 34, Szkoła Policealna Nr 34,Szkoła Policealna Nr 34 dla Dorosłych) (ZSŁ)

Kierownik/Dyrektor

Jerzy Małecki
ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań
61 825 00 11
godziny urzędowania: 07.30 - 15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000255361
office@zsl.poznan.pl
www.zsl.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSL_Poznan/SkrytkaESP

Koordynator dostępności

Krzysztof Lewandowski

Informacje o stanie zatrudnienia

liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: 102 

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach- ponadgimnazjalnych, policealnych, dla dorosłych i gimnazjum.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr LXXIX/915/III/2002, LXXIX/917/III/2002, LXXIX/916/III/2002, LXXX/932/III/2002,LXIV/681/IV/2005/2005, LXIV/681/IV/2005/2005, XLII/448/IV/2004/XLII/448/IV/2004, XII/95/III/99, LXXII/998/V/2010

Budżet jednostki na bieżący rok

3.852.413,00zł

Wartość posiadanego mienia

2.750.278,00zł

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Adamska
Data wytworzenia informacji: 2024-01-29 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, Natalia Polcyn (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Natalia Polcyn
Data i godzina publikacji: 2024-01-29 12:22