Petycja do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji 2016-12-14
Tytuł Petycja w sprawie budowy Domu Kultury Podolany
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Michał Boruczkowski

Opis

Wnioskodawca wnosi o przeznaczenie dodatkowych środków z przeznaczeniem na kuturę i wybudowanie przez Miasto Poznań Domu Kultury Podolany na rogu ul. Zakopiańskiej i ul. Lubieńskiej. W DKP miałaby się mieścić filia Biblioteki Raczyńskich, klub seniora, siedziba rady osiedla oraz przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych.

Sprawa została rozpisana na Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Kultury.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: dodanie petycji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Krzysztof Niegolewski
Data i godzina publikacji: 2016-12-23 14:06