Petycja do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji 2017-08-11
Tytuł Petycja w sprawie budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Michał Boruczkowski Radny Miasta Poznania

Opis

Pan Michał Boruczkowski w imieniu mieszkańców Strzeszyna wnioskluje o wybudowania wiaduktu nad torami kolejowymi, w ciągu ul. Lutyckiej.

Skierowano do Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. prośbę o przesłanie informacji o dokonanych w tej sprawie działaniach oraz planowanych dalszych działaniach.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: dodanie petycji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Krzysztof Niegolewski
Data i godzina publikacji: 2017-08-18 14:43