Petycja do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji 2015-10-20
Tytuł Petycja w sprawie przejęcia i zagospodarowania na cele społeczne niższej z wież RTV na Piątkowie
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Michał Boruczkowski

Opis

Wnioskujący w imieniu mieszkańców wystąpił o przejęcie i zagospodarowanie na cele społeczne (działalność społeczno-kulturalną, wydarzenia kulturalne, spotkania tematyczne itd.) niższej wieży RTV na Piątkowie. Propozycja przewiduje możliwość utworzenia w tym miejscu Muzeum Piątkowa oraz tarasu widokowego.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Krzysztof Niegolewski
Data i godzina publikacji: 2015-10-23 12:20