Plany w opracowaniu

Obecnie w opracowaniu jest 135 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany w trakcie opracowania obejmują 6373,6 ha, co stanowi ok. 24,33% powierzchni miasta (w tym 43 projekty na terenach już objętych obowiązującymi planami, co stanowi 881,1 ha i odpowiednio ok. 3,36% powierzchni miasta).

________________________________________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-02-19 09:18