Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 (PPP 7)

Kierownik/Dyrektor

Magdalena Rudzińska
ul. Św. Antoniego 42, 61-359 Poznań
tel. 61 872-10-50
godziny urzędowania: poniedz wtorek środa 8.00-18.00 czw, piątek 8.00-15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000717554
poradnia7@op.pl
www.poradnia7.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): PPP_7/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

zadania statutowe

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

a/a Poradni

Budżet jednostki na bieżący rok

a/a Poradni

Wartość posiadanego mienia

a/a Poradni

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Rudzińska
Data wytworzenia informacji: 2023-10-19 00:00
Opis zmian: Uzupełnienie skanów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Rudzińska
Data i godzina publikacji: 2023-10-19 14:18