Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 (PPP 7)

Kierownik/Dyrektor

Ewa Kubot
ul. Św. Antoniego 42, 61-359 Poznań
tel/fax 61 872-10-50
godziny urzędowania: poniedz wtorek środa 8.00-18.00 czw, piątek 8.00-15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000717554
poradnia7@op.pl
www.poradnia7.poznan.pl

Kompetencje i zadania

zadania statutowe

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

a/a Poradni

Budżet jednostki na bieżący rok

a/a Poradni

Wartość posiadanego mienia

a/a Poradni

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Kubot
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-06 10:44 - obowiązek usunięcia Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm., art. 24h ust. 6 (Aktualizacja)