Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-02-24 14:00

Miejsce:

sala Błękitna UMP, pl. Kolegiacki 17 Poznań

Temat:

1)      Opiniowanie projektu uchwały (PU 443/20) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn."Projekt studyjny dla trasy tramwajowej na Naramowice - etap III wraz z komplementarnym układem drogowym" planowanego do dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu - Reflow Call 2019.

2)      Opiniowanie projektu uchwały (PU 442/20) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn."Budowa infrastruktury towarzyszącej skomunikowaniu transportu publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w ramach projektu pn.: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania" realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." planowanego do dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu - Reflow Call 2019.

3)      Opiniowanie projektu uchwały (PU 450/20) w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r.

4)      Opiniowanie projektu uchwały (PU 428/20) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.

5)      Opiniowanie projektu uchwały (PU 449/20) w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

6)      Opiniowanie projektu uchwały (PU 448/20) w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

7)      Opiniowanie projektu uchwały (PU 451/20) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

8)      Informacja o stanie prac w zakresie zagospodarowania wód opadowych na terenie Miasta Poznania.

9)      Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

  

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Szumilas
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-17 13:38 - posiedzenie (Wprowadzenie informacji)