Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-11-02 14:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym

odnośnik do transmisji dostępny będzie na stronie: www.poznan.pl

Temat:

  1. Projekt uchwały (PU 678/20) w sprawie powierzenia spółce Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. zadania własnego gminy.
  2. Projekt uchwały (PU 679/20) zmieniający uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.
  3. Projekt uchwały (PU 680/20) w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu od I opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9.
  4. Projekt uchwały (PU 688/20)  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.
  5. Projekt uchwały (PU 689/20) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.
  6. Projekt uchwały (PU 690/20) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
  7. Projekt uchwały (PU 671/20)  w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych.
  8. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: posiedzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2020-10-26 11:37