Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-03-08 14:00

Miejsce:

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Projekt uchwały (PU 669/20) w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania Programu pn."Karta Poznaniaka".
  2. Projekt uchwały (PU 792/21) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
  3. Projekt uchwały (794/21) zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.
  4. Projekt uchwały (PU 796/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  5. Projekt uchwały (PU 797/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.
  6. Projekt uchwały (PU 798/21) w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  7. Projekt uchwały (PU 803/21) w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2021 r.
  8. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego RMP
Data wytworzenia informacji: 2021-03-01
Opis zmian: zaproszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2021-03-01 12:39