Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-04-19 15:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 849/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 848/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 843/21) w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 832/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 839/21) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2021 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami na terenie miasta Poznania.
  6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 805/21) w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na przygotowaniu i wdrożeniu na terenie Miasta Poznania programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, posiadających odznaczenie III stopnia.
  7. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca
Data wytworzenia informacji: 2021-04-12
Opis zmian: posiedzenie KBFPiNW (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-04-12 11:17