Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-05-10 14:00

Miejsce:

Zdalne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania odbędzie się w dniu: 10 maja 2021 r. godz. 14:00

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 855/21) zmieniającej uchwałę Nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części,
  w których wykonano roboty budowlane.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 856/21) zmieniającej uchwałę Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 857/21) zmieniającej uchwałę Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 868/21) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 869/21) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 870/21) w sprawie podziału spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie) i zawiązania nowej spółki prawa handlowego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 871/21) w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 877/21) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 878/21) w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 879/21) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 880/21) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 882/21) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dudzic-Biskupska - Przewodnicząca Komisji
Data wytworzenia informacji: 2021-04-30
Opis zmian: zaproszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Plewa
Data i godzina publikacji: 2021-04-30 09:43