Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-09-27 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

 1. Projekt uchwały (PU 1031/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
 2. Projekt uchwały (PU 1032/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.
 3. Projekt uchwały (PU 1016/21) w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach w zakresie inwestycji dotyczącym miasta Poznania.
 4. Projekt uchwały (PU 1018/21) w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nowa Obornicka, Szymanowskiego, Sucholeska oraz Biskupińska w Poznaniu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej" (...).
 5. Projekt uchwały (PU 1017/21) zmieniający uchwałę Nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród pn."Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".
 6. Projekt uchwały (PU 1030/21) w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do Światowej Organizacji Współpracy Miast Innowacyjnych.
 7. Projekt uchwały (PU 1020/21) zmieniający uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.
 8. Projekt uchwały (PU 1021/21) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.
 9. Projekt uchwały (PU 1026/21) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Projekt uchwały (PU 1025/21) zmieniający uchwałę Nr XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.
 11. Projekt uchwały (PU 1028/21) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.
 12. Projekt uchwały (PU 1035/21) w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".
 13. Projekt uchwały (PU 1029/21) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

15. Sprawozdania finansowe spółek z udziałem Miasta Poznania:

- Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.,

- Termy Maltańskie Sp. z o.o. 

16. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego RMP
Data wytworzenia informacji: 2021-09-20
Opis zmian: zaproszenie na posiedzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2021-09-20 10:54