Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2019-09-19 16:30

Miejsce:

Sala Błękitna (106) Urzędu Miasta Poznania

Temat:

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 277/19) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 278/19) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.
 3. Wytypowanie przedstawicieli KKiN do prac Kapituły Konkursu "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół" oraz do komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla nauczycieli szkół artystycznych.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 285/19) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 286/19) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 287/19) w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Paradowskiej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 288/19) w sprawie nadania ulicy nazwy Wypoczynkowa.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 289/19) w sprawie nazwania ulicy imieniem Konstantego Skąpskiego.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 290/19) w sprawie zniesienia nazw ulic.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 291/19) w sprawie nazwy ulicy Smołdzinowska.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 292/19) w sprawie nazwania skweru imieniem Michała Tomiaka.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 293/19) w sprawie nadania parkowi nazwy Bambrów Poznańskich.
 13. Sprawy wniesione, wolne głosy i wnioski.

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Stachura
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-12 10:46 - Zaproszenie KKiN (Wprowadzenie informacji)