Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-10-14 17:00

Miejsce:

Centrum Kultury Zamek

Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań

(pokój brzozowy, na I piętrze, w Zachodnim Skrzydle Zamku)

Temat:

1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1048/21) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
2. Wybór przedstawicieli Komisji Kultury i Nauki do Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz Teatru Animacji w Poznaniu.

3. Centrum Kultury Zamek

- prezentacja zachodniego skrzydła po remoncie

- prezentacja działalności Centrum Kultury Zamek

4. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący
Data wytworzenia informacji: 2021-10-07 00:00
Opis zmian: posiedzenie KKiN (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-10-07 14:26