Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2019-09-18 15:00

Miejsce:

pokój radnych nr 7, UMP, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Porządek obrad:

  1. Koncepcja zagospodarowania terenów byłej szkółki leśnej w Krzyżownikach.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 277/19) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 278/19) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 284/19) w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.
  5. Dyskusja nad zmianami w Uchwale nr XIII/196/VIII/2019 RMP z dnia 18 czerwca 2019 r.
    w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania.
  6. Ogród miododajny na Cytadeli - Prezentacja.
  7. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Obada
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-11 14:21 - dodanie zaproszenia (Wprowadzenie informacji)