Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-02-19 14:00

Miejsce:

pokój radnych nr 7, UMP, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Uzupełniony porządek obrad:

1. Wyrażenie opinii w/s oddania po raz kolejny w najem części nieruchomości komunalnej położonej w Poznaniu przy ul. Ptasiej, oznaczonej geodezyjnie: obręb Łazarz, ark. 19, dz. nr 59/4 (POSiR).

2. Wyrażenie opinii w/s oddania po raz kolejny w najem części nieruchomości komunalnej położonej w Poznaniu przy ul. Ptasiej, oznaczonej geodezyjnie: obręb Łazarz, ark. 19, dz. nr 59/4 (POSiR).

3. Przedstawienie raportu za lata 2017-2018 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.

4. Dyskusja na temat okręgów łowieckich w Poznaniu.

4a. Projekt ulicy Ratajczaka - dyskusja na temat zieleni.

5. Dyskusja na temat regulaminów parków i zieleńców w Poznaniu.

6. Wolne głosy i wnioski.

W dniu 17.02. br. porządek obrad został uzupełniony o pkt. 4a.

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Obada
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-02 08:29 - edycja (Aktualizacja)